U GRAFIČKIM I TABELARNIM PRIKAZIMA ANALIZIRAN JE USPJEH UČENIKA PREDMETNE NASTAVE U UČENJU I VLADANJU NA KRAJU I. POLUGODIŠTA

 

Nedovoljnih po nastavnicima 17.-18. graf

Nedovoljnih po razredima 17.-18. graf

Neopravdanih po razredima 17.-18. graf

Oodličnih po nastavnicima 17.- 18. graf

Grafički prikaz uspjeha 17.-18. graf

Pregled uspjeha po nastavnicima 17.-18.

Pregled uspjeha po predmetima 2 17.-18.

Srednja ocjena po nastavnicima 17.- 18. graf

Uspjeh po svim predmetima u školi 17.- 18

Usporedba po kriteriju ocjenjivanja 17. 18

 

M. Šego