Razredni odjeli po smjenama s popisom razrednika

Prva smjena

Odjel Razrednik
VI a Iva Šimović
VI b Kornelija Ostojić
VI c Željko Bušić
VI d Tereza Pehar
VI e Silvana Prusina
VII a Mirjana Dugandžić
VII b Jasna Ćorić
VII c Šima Ćavar
VII d Petar Karačić
VII e Ivanka Doko
VIII a Miroslav Ćavar
VIII b Žarko Milićević
VIII c Ivana Krasić
VIII d Matija Macan
VIII e Dragana Marić
IX a Nataša Lučić
IX b Ivan Ćavar
IX c Miljana Barbarić
IX d Zdenka Korać
IX e Renata Vuković
IX f Jelena Dugandžić

Druga smjena

Odjel Razrednik
I a Milena Vranješ
I b Ana Cvitanović
I c Emilija Vasilj
II a Milja Smoljan
II b Zdenka Pavlović
II c Kristina Planinić
III a Ivanka Musa
III b Danijela Turudić
III c Dragana Krasić
III d Danijela Lesko
IV a Anita Ostojić
IV b Marija Martinović
IV c Slađana Pehar
V a Angela Dodig
V b Vlatka Ćavar
V c Viktorija Sušić