Za tekuću školsku godinu sve školske sportske aktivnost izuzev onih planiranih Godišnjim planom i programom rada za nastavni predmet tjelesna i zdravstvena kultura su odgođene.