Poštujući propisane mjere za sprječavanje širenja pandemije COVID-a raspored informacija za tekuću školsku godinu nije dostupan.

Predmetna nastava

Ime i prezime Vrijeme informacija
Marijana Soldo Ponedjeljak 9:25 – 10:10
Petar Karačić Ponedjeljak 10:15 – 11:00
Mirjana Dugandzić  Utorak 10:15 – 11:00
Silvana Prusina Utorak 11:05 – 11:50
Tereza Pehar Srijeda 9:25 – 10:10
Renata Vuković Srijeda 9:25 – 10:10
Željko Bušić Srijeda 9:25 – 10:10
Nikolina Ostojić Srijeda 9:25 – 10:10
Jelena Dugandžić Srijeda 10:15 – 11:00
Kornelija Ostojić Srijeda 10:15 – 11:00
Nataša Lučić Srijeda 10:15 – 11:00
Kristina Vučić Srijeda 11:05 – 11:50
Zorica Sušac Četvrtak 8:20 – 9:05
Matija Macan Četvrtak 9:25 – 10:10
Iva Šimović Četvrtak 9:25 – 10:10
Milena Ostojić Četvrtak 9:25 – 10:10
Zdenka Korać Četvrtak 10:15 – 11:00
Ivan Musa Četvrtak 11:05 – 11:50
Šima Ćavar Petak 9:25 – 10:10
Tanja Doko Petak 9:25 – 10:10
Ivanka Doko Petak 9:25 – 10:10
Dragana Ivanković Petak 10:15 – 11:00
Ivana Krasić Petak 10:15 – 11:00
Zdenko Ćavar Petak 11:05 – 11:50

Razredna nastava

Ime i prezime Vrijeme informacija
Anita Ostojić Ponedjeljak 13:45 – 14:15
Četvrtak 14:15 – 14:45
Angela Dodig Ponedjeljak 13:50 – 14:35
Vlatka Ćavar Ponedjeljak 13:50 – 14:35
Marija Martinović Ponedjeljak 14:15 – 14:45
Milja Smoljan Utorak 12:15 – 13:00
Emilia Vasilj Utorak 14:10 – 14:55
Ana Cvitanović Utorak 14:10 – 14:55
Viktorija Sušić Srijeda 13:50 – 14:35
Milena Vranješ Srijeda 14:00 – 14:45
Slađana Pehar Srijeda  14:15 – 14:45
Četvrtak 13:45 – 14:15
Kristina Planinić Srijeda 14:55 – 15:40
Ivanka Musa Četvrtak 8:20 – 9:05
Dragana Krasić Četvrtak 8:20 – 9:05
Zdenka Pavlović Četvrtak 13:50 – 14:35