Kultura čitanja je trajni cilj i zadatak Osnovne škole. Razvijanjem ljubavi prema čitanju potiču se radne i čitalačke navike, obogaćuje se rječnik, izgrađuje kultura govora, te se presudno utječe na formiranje pravilnog i pozitivnog svjetonazora učenika.

Shodno tome u II. razredu realiziran je  projekt  Igrom do čitanja i pisanja pod nazivom „Vesela abeceda“ U projektu  sudjeluju tri odijela II. razreda (71učenik).

Koordinator projekta: Milenka Šego, pedagoginja škole

Partner: učenici i učitelji drugog razreda Osnovne škole fra Didaka Buntića

Trajanje: mjesec veljača i ožujak 2018. godine

Opći  cilj:

– potaknuti djecu na razvoj vještina čitanja i pisanja,

– razvijanje  komunikacijske vještine,

– razvijanje socijalne kompetencije i prijateljskih odnosa.

Tijek projekta:

„Vesela abeceda“ razredni je spomenar koji ima svako dijete. U njemu se nalaze stranice s imenima djece, poredane abecednim redoslijedom (A – Anita, B – Boris…). Svako dijete ima svoju stranicu spomenara. Osim stranica s imenima djece sastavni su dio spomenara i stranice naslovljene: škola, roditelji, učiteljica, naši potpisi. Na stranicama slova abecede kojima ne počinju dječja imena nalaze se zagonetke, brojilice, bojalice…

Tijekom usvajanja slova učenici međusobno razmjenjuju spomenare i ispunjavaju „svoju stranicu” u spomenaru svojih prijatelja,

Dakle, može li djeci čitanje i pisanje biti veselje i izazov? Može!
Realizirajući projekt  pretpostavlja se da će se djeca veseliti pisanju i ispunjavanju spomenara, osmišljavanju sadržaja „svoje stranice”, crtanju i bojanju, razmjenjivanju spomenara te čitanju poruka svojih prijatelja.

 

 

 

 

M. Šego