Raspored sjednica na kraju drugog obrazovnog razdoblja