Poštovani i cijenjeni roditelji!

Prijelaz iz razredne na predmetnu nastavu nosi niz promjena i predstavlja izrazito stresno razdoblje kako za vašu djecu tako i za Vas. Događa se u razdoblju predpuberteta/puberteta, kod djece se javlja istovremeno želja za samostalnošću i ovisnosti o odraslima (roditeljima i učiteljima), a vrlo važan je i utjecaj vršnjaka. Prijelaz iz razredne na predmetnu nastavu kod izvjesnog broja učenika izaziva strah,nesigurnost,neugodu i stres…

 

Izazovi s kojima se djeca suočavaju:

 • Prelazak iz područne u centralnu školu
 • Više učitelja (različiti predavački stilovi i zahtjevi)
 • Duži boravak u školi (veći broj sati, veći broj predmeta…)
 • Stariji učenici
 • Više učenja…

 

Najčešći problemi:

 

 • Neorganiziranost, zbunjenost
 • Povećani zahtjevi (teži školski program)
 • Slabije ocjene (1.polugodište)
 • Nedostatak i/ili nerazvijene radne navike (neredovito pisanje domaćih zadaća, nenošenje ili zaboravljanje pribora potrebnog za rad)
 • Gubitak motivacije, smetnje koncentracije i pažnje
 • Strah od učitelja i ispitivanja, strah od loših ocjena
 • Prevelika očekivanja od samih sebe i prevelika očekivanja roditelja
 • Djeca se “gube” u prevelikoj količini gradiva
 • Formiranje “klika” među vršnjacima i potreba da se stvori status među njima
 • Povećana kompetitivnost- tko može, a tko ne može
 • Povećana kritičnost prema sebi

 

Specifične teškoće koje se mogu javiti su slabiji uspjeh u učenju, te znatne promjene u stavu prema učenju i školi. Razlozi školskog neuspjeha mogu biti različiti i često ih je isprepleteno nekoliko. Uzroci školskog neuspjeha razlikuju su u nižim i višim razredima osnovne škole.

Od prvog do petog razreda to su teškoće pažnje i koncentracije, smanjene sposobnosti i emocionalnu nezrelost.

Prijelaz iz razredne na predmetnu nastavu stresno je za dijete jer je suočeno s više predmeta i različitim nastavnicima, u takvoj situaciji do izražaja dolazi usvojeno predznanje, razvijenost radnih navika, organizacija učenja, tehnike učenja i motivacija.

 

Za uspjeh učenika u šestom razredu važno je:

 • Predznanje (znanja i vještine usvojene tijekom razredne nastave)
 • Redovno ponavljanje
 • Učenikove sposobnosti
 • Motiviranost za učenje
 • Radne navike
 • Tehnike učenja

 

Pitanja za roditelje?

 

 • Što vi očekujete od šestog razreda?
 • Kakve ocjene očekujete od svog djeteta?
 • Treba li dijete iz svih predmeta u školi imati dobre ocjene?
 • Može li svako dijete biti nadareno za sve predmete?

 

Kako Vi dragi roditelji možete pomoći djetetu pri prelasku u šesti  razred?

 

 • Obratite pozornost na vlastita očekivanja. Ako su visoka, dijete je pod većim pritiskom.
 • Pomozite djetetu napraviti raspored dana: vrijeme učenja i slobodno vrijeme.
 • Pomozite djetetu u učenju. Osigurajte djetetu stalno mjesto učenja bez ometanja (TV, mobitel i sl.). Izradite zajedno plana učenja i postavite na vidljivo mjesto. Poučite ga kako učinkovito učiti (prvo pročitati lekciju, upoznati se s naslovima i podnaslovima, podijeliti gradivo na manje dijelove, pročitajte gradivo više puta; ono što nije jasno, pročitati na glas, razmisliti je li to već negdje učio?, dobro je vaditi bilješke i postavljati pitanja za ponavljanje).
 • Važno je učiti sa smislom i redovno ponavljati naučeno. Prema potrebi ga ispitajte naučeno gradivo.
 • Savjetujte dijete neka učinkovito koristi nastavu, to je već pola posla(neka je na satu pažljiv i discipliniran, aktivan (javi se kad zna odgovor i pita kada mu nešto nije jasno, piše bilješke)
 • Učite dijete samonagrađivanju, neka se nagradi za uspješno učenje ( šetnjom, izlaskom s društvom i sl.)
 • Hrabrite i hvalite dijete čak i za male uspjehe.
 • Kritizirati samo postupke, a ne osobnost djeteta!
 • Dajte djetetu povratne informacije o uspjehu. Naglasite u čemu je dobro i što bi još mogao popraviti. To mu jača motivaciju, osjećaj kompetencije i potrebu za postignućem.
 • Ne tucite dijete. Kažnjavajte dijete uskraćivanjem privilegija ili nekih stvari koje voli. Kad uskratite neko zadovoljstvo (npr. TV ili izlazak), svakako objasnite zašto ste to učinili i što treba učiniti kako bi sljedeći put izbjeglo kaznu. Kazna mora biti primjerena i vremenski ograničena. Pretjerano velika kazna izaziva osjećaj nepravde i bunta.
 • Na kraju al ne manje bitno održavajte redovne kontakte sa školom. Tako ste redovno informirani o uspjehu učenika, otvorena je mogućnosti dodatnih objašnjenja u svrhu poboljšanja rada, pravovremeno rješavanje nesporazuma, stvaranje suradničkih odnosa i suodgovornosti za zdravo i kvalitetno odrastanje, imate jasne informacije o pomoći koja se nudi u školi u slučaju problema (rasporedu dopunske nastave, dogovor razgovora s određenim učiteljem, pomoć stručne službe škole i dr.).

Bitno je naglasiti važnost samopoštovanja na prijelazu u šesti razred. Slika o sebi može utjecati na uspjeh gotovo koliko i njihove sposobnosti! Vrlo je važno poticati dobru sliku o sebi. Istraživanja pokazuju da samopoštovanje nije urođeno već se razvija pod utjecajem raznih  životnih situacija i reakcija okoline na djetetovo ponašanje. Vi ste ti dragi roditelji koji imate glavnu ulogu u razvijanju samopoštovanja kod svoje djece. To možete činiti na više načina:

 

 • Uključivanjem djeteta u neku aktivnost za koju pokazuje sklonost
 • Pohvaljivanjem i najmanjeg truda i uspjeha
 • Pokažite djetetu da ga prihvaćate onakvo kakvo jest
 • Izbjegavajte često kritiziranje
 • Vjerujte u dijete i učite ga pozitivnom govoru:“ Ja mislim da ti to možeš ako se malo potrudiš“
 • Potičite dijete na samostalno rješavanje problema i donošenje odluka
 • Učite dijete da samo sebi postavlja ciljeve i ostvaruje ih

I na kraju: Nikada ne propustite priliku reći djetetu da ga volite.

 

 

Milenka Šego,školska pedagoginja