O POČETKU NOVE ŠKOLSKE 2020./2021. GODINE

Poštovani,

U skladu s naredbama, instrukcijama i preporukama svim osnovnim i srednjim školama HNŽ-a od strane  Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa  HNŽ-a, Zapovijedi Kriznoga stožera Federalnoga ministarstva zdravstva i Preporukom Kriznoga stožera, Preporukom Zavoda za javno zdravstvo F BiH, Preventivnim epidemiološkim mjerama za škole Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a te Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a, obavještavamo Vas o početku školske 2020./2021. godine.

Školska godina počinje u ponedjeljak, 7. rujna 2020. godine.

Drugu smjenu u našoj školi pohađat će učenici razredne nastave (prvi, drugi, treći, četvrti i peti razredi, što je 370 učenika ili 16 odjela).

U skladu s dobivenim naredbama, instrukcijama i preporukama, razredna nastava traje dva (2) sata (sunčana) uključujući odmore. Školski sat traje 30 minuta te će učenici u školi boraviti maksimalno četiri (4) školska sata. U razredu ne smije biti više od 15 učenika (u jednoj klupi sjedi jedan učenik) te će se svi naši razredi morati podijeliti u dvije skupine. Razred u kojem je npr. 24 učenika dijeli se na dvije skupine. Prvu skupinu čini 12 učenika iz imenika, a drugu skupinu ostalih 12 učenika.

Molimo roditelje da, ukoliko primijete neke od simptoma respiratorne bolesti (COVID-19) kod djece ili ukućana, djecu ne šalju u školu. S obzirom na skraćene sate i spomenute mjere, odmora nema. Preporuka je da učenici nose maske, a po dolasku u učionicu ih skidaju. Za razliku od učenika, nastavno osoblje mora nositi maske ili vizire. U slučaju pojave COVID-a-19 u školi odnosno u nekoj razrednoj skupini, ta cijela razredna skupina ide u samoizolaciju, a škola je obvezna za takve učenike organizirati nastavu na daljinu.

Naloženo nam je da se prilikom ulaska u školu svakom djetetu izmjeri temperatura, obavi dezinfekcija ruka i obuće, nakon čega oni koji nemaju temperaturu ulaze u svoju učionicu u kojoj ostaju do kraja četvrtog školskog sata. Učenici koji imaju temperaturu bit će smješteni u posebnu prostoriju (izolacijska prostorija) gdje će ostati do dolaska roditelja. Učenika koji tijekom nastave osjeti neki od simptoma učitelj/nastavnik također šalje u prostoriju za izolaciju i obavještava o tome roditelje koji su dužni u što kraćem roku doći po dijete.

U ponedjeljak, 7. rujna 2020. godine učenici prvih skupina trebaju biti najkasnije u 12:15 na jednome od tri školska ulaza. Prvoj skupini nastava počinje u 12:30., a završava u 14:30. Dakle, održat će im se četiri (4) nastavna sata.

Nakon izlaska prve skupine učenika iz učionica, mora se obaviti dezinfekcija škole (klupa, stolica, podova, učionica, hodnika, sanitarnih čvorova…).

Postupak i trajanje nastave isti su i za drugu skupinu učenika, s tim da učenici dolaze ispred škole najkasnije u 14:45, a prvi školski sat počinje im u 15 sati. Drugoj skupini nastava završava u 17 sati.

Nakon izlaska druge skupine učenika iz učionica mora se opet obaviti dezinfekcija škole (klupa, stolica, podova, učionica, hodnika, sanitarnih čvorova…) kako bi naredno jutro u školu mogli ući učenici prve smjene.

Ukoliko roditelji ili dijete spadaju u rizičnu skupinu odnosno ako roditelji ili dijete imaju kakvu kroničnu bolest (respiratorne, kardiovaskularne ili maligne bolesti, dijabetes, imunodeficijenciju itd.), zatim ako je jedan od ukućana s kojima dijete boravi ili osoba s kojom je dijete u kontaktu upućena u samoizolaciju ili karantenu, tada roditelji mogu zatražiti da njihovo dijete pohađa nastavu na daljinu. Za to su prije početka nastave Upravi škole dužni dostaviti izjavu.

Ova mjere, naredbe i preporuke od strane Ministarstva HNŽ-a na snazi su naredna dva tjedna i bit će revidirane u skladu s mjerama nadležnih zdravstvenih službi.

DRUGA SMJENA (I., II., III., IV. i V. RAZREDI)

Dolazak 190 učenika pred školu u 12:15 (prva skupina)

MJERENJE TEMPERATURE UČENICIMA NA TRI ULAZA

I OSTALE EPIDEMIOLOŠKE MJERE PRIJE ULASKA U ŠKOLU

ULAZ 1 – STARO KRILO ŠKOLE: ulaze i tu izlaze iz škole drugi i treći razredi

ULAZ 2 – BIVŠA SREDNJA ŠKOLA: ulaze i tu izlaze iz škole četvrti i peti razredi

ULAZ 3 – KROZ ŠKOLSKU DVORANU: ulaze i izlaze iz škole učenici prvih razreda

PRVA SKUPINA RAZREDNE NASTAVE U CENTRALNOJ ŠKOLI

SAT     TRAJANJE

1.         12:30 – 13:00

2.         13:00 – 13:30

3.         13:30 – 14:00

4.         14:00 – 14:30

DRUGA SMJENA (I., II., III., IV. I V. RAZREDI)

Dolazak 190 učenika pred školu u 14:45  (druga skupina)

MJERENJE TEMPERATURE UČENICIMA NA TRI ULAZA

I OSTALE EPIDEMIOLOŠKE MJERE PRIJE ULASKA U ŠKOLU

ULAZ 1 – STARO KRILO ŠKOLE: ulaze i izlaze iz škole drugi i treći razredi

ULAZ 2 – BIVŠA SREDNJA ŠKOLA: ulaze i izlaze iz škole četvrti i peti razredi

ULAZ 3 – KROZ ŠKOLSKU DVORANU: ulaze i izlaze iz škole učenici prvih razreda

DRUGA SKUPINA RAZREDNE NASTAVE U CENTRALNOJ ŠKOLI

SAT TRAJANJE

  1. 15:00 – 15:30
  2. 15:30 – 16:00
  3. 16:00 – 16:30
  4. 16:30 – 17:00

RAZREDNA NASTAVA U PODRUČNIM ŠKOLAMA (I., II., III., IV. i V. RAZREDI)

MJERENJE TEMPERATURE UČENICIMA NA ULAZU

I OSTALE EPIDEMIOLOŠKE MJERE PRIJE ULASKA U ŠKOLU

SAT     TRAJANJE

1.         8:00 – 8:30

2.         8:30 – 9:00

3.         9:00 – 9:30

4.         9:30 – 10:00

Kako je u svim razredima naših područnih škola broj učenika manji od 15, ne moramo po naloženim nam mjerama dijeliti razrede na skupine.

Školama je također naloženo da naprave Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novoga korona virusa (COVID-19). Plan će biti dostupan svima na oglasnim pločama i mrežnoj stranici naše škole.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća roditeljima su na raspolaganju razrednici, učitelji, pedagoška služba i Uprava škole.

Na kraju svim našim učenicima i njihovim obiteljima želimo sretan početak nove školske godine.