O POČETKU NOVE ŠKOLSKE 2020./2021. GODINE

Poštovani,

U skladu s naredbama, instrukcijama i preporukama svim osnovnim i srednjim školama HNŽ-a od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, Zapovijedi Kriznoga stožera Federalnoga ministarstva zdravstva i Preporukom Kriznoga stožera, Preporukom Zavoda za javno zdravstvo F BiH, Preventivnim epidemiološkim mjerama za škole Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a te Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a, obavještavamo Vas o početku školske 2020./2021. godine.

Školska godina počinje u ponedjeljak, 7. rujna 2020. godine.

Naši učenici predmetne nastave: šestih, sedmih, osmih i devetih razreda (što je 450 učenika raspoređenih u 21 odjel) pohađat će prvu smjenu.

U skladu s dobivenim naredbama, instrukcijama i preporukama predmetna nastava za učenike traje tri (3) sata (sunčana) uključujući male odmore.

Školski sat traje 30 minuta, a maksimalan broj dnevnih školskih sati je pet (5).

Maksimalan broj učenika u razredu je 15 (u jednoj klupi sjedi jedan učenik), pa će se svi razredi koji broje više od 15 učenika morati podijeliti u dvije skupine (razred u kojem je npr. 26 učenika dijeli se na dvije skupine: prvu skupinu čine prvih 13 učenika prema imeniku, a drugu skupinu ostalih 13 učenika iz imenika).

Prva skupina iz razreda pohađa nastavu prvi tjedan u školi, a druga skupina toga istog razreda ostaje taj tjedan doma i prati nastavu na daljinu. U idućem se tjednu mijenjaju skupine.

Molimo roditelje da, ukoliko primijete neke od simptoma respiratorne bolesti (COVID-19) kod djece ili ukućana, djecu ne šalju u školu. Naloženo nam je da se ne održava kabinetska nastava, a s obzirom na skraćene sate i spomenute mjere, nema niti velikoga odmora, što znači da se iz škole ne izlazi.

Preporuka je da učenici nose maske, a po dolasku u učionicu ih skidaju. Za razliku od učenika, nastavno osoblje mora nositi vizire ili maske. U slučaju pojave COVID-a 19 u školi odnosno u nekoj razrednoj skupini, ta cijela razredna skupina ide u samoizolaciju, a škola je obvezna za takve učenike organizirati nastavu na daljinu.

U ponedjeljak, 7. rujna 2020. učenici prvih skupina trebaju biti na jednome od tri školska ulaza najkasnije u 7:25. Naloženo nam je da se tijekom ulaska u školu svakom djetetu izmjeri temperatura, obavi dezinfekcija ruka i obuće, nakon čega oni koji nemaju temperaturu ulaze u svoju učionicu, u kojoj ostaju do kraja petog školskog sata. Učenici koji imaju temperaturu bit će smješteni u posebnu prostoriju (izolacijska prostorija) gdje će ostati do dolaska roditelja. Učenika koji tijekom nastave osjeti neki od simptoma učitelj/nastavnik također šalje u prostoriju za izolaciju i o tome obavještava roditelje koji su u što kraćem roku dužni doći po dijete.

Prvi nastavni sat počinje u 8 sati (isti je početak i u srednjoj školi). Nastava prve smjene završava nakon petog školskog sata, u 10:50 (isti je završetak i u srednjoj školi kako bi učenici istim autobusima odlazili kući). Oni učenici koji po rasporedu imaju šesti ili sedmi sat,  isti će pratit preko platforme SUM-a kada dođu kući, o čemu će se dogovoriti s predmetnim nastavnikom ili razrednikom.

Nakon izlaska ovih učenika iz učionica mora se obaviti dezinfekcija škole (klupa, stolica, podova, učionica, hodnika, sanitarnih čvorova…) kako bi naredna smjena (razredna nastava) mogla ući u školu.

Ukoliko roditelji ili dijete spadaju u rizičnu skupinu odnosno ako roditelji ili dijete imaju kakvu kroničnu bolest (respiratorne, kardiovaskularne ili maligne bolesti, dijabetes, imunodeficijenciju itd.), zatim ako je jedan od ukućana s kojima dijete boravi ili osoba s kojom je dijete u kontaktu upućena u samoizolaciju ili karantenu, tada roditelji mogu zatražiti da njihovo dijete pohađa nastavu na daljinu. Za to su prije početka nastave Upravi škole dužni dostaviti izjavu.

Ove mjere, naredbe i preporuke od strane Ministarstva HNŽ-a na snazi su naredna dva tjedna i bit će revidirane u skladu s mjerama nadležnih zdravstvenih službi.

PRVA SMJENA (VI., VII., VIII. i IX. RAZREDI) Dolazak 230 učenika pred školu u 07:20

MJERENJE TEMPERATURE UČENICIMA NA TRI ULAZA

I OSTALE EPIDEMIOLOŠKE MJERE PRIJE ULASKA U ŠKOLU

ULAZ 1 – STARO KRILO ŠKOLE: ulaze i izlaze svi učenici sedmih razreda te osmi A, B i C

ULAZ 2 – BIVŠA SREDNJA ŠKOLA: ulaze i izlaze svi deveti razredi te osmi D i E

ULAZ 3 – KROZ ŠKOLSKU DVORANU: ulaze i izlaze učenici svih šestih razreda

SAT     TRAJANJE

1.         8:00 – 8:30

2.         8:35 – 9:05

3.         9:10 – 9:40

4.         9:45 – 10:15

5.       10:20 – 10:50

Školama je takođe naloženo da naprave Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novoga korona virusa (COVID-19). Plan će biti dostupan svima na oglasnim pločama i na mrežnoj stranici  naše škole.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, roditeljima su na raspolaganju razrednici, učitelji, pedagoška služba i Uprava škole.

Na kraju svim našim učenicima i njihovim obiteljima želimo sretan početak nove školske godine.