Shodno Naredbi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.08.2020. godine, Preporuci Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.08.2020. godine, Preporuci za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020./2021. godinu izdata od strane Zavoda za javno zdravstvo F BiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a i Kriznog stožera Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite HNŽ-a broj: 06-02-33-301/20 od 19.08.2020. godine te člana 36. i 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a (“Službe novine HNŽ-a” br. 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. i 7/16.) te aktima Škole donosi se

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU NOVOG KORONA VIRUSA (COVID-19)

 1. DONOŠENJE KRIZNOG PLANA

Krizni plan pripravnosti izrađuje se zbog  pojave bolesti uzrokovane korona virusom (COVID-19) (u daljem tekstu: Plan).

Planom se utvrđuju:

 • mjere u Školi, koje se poduzimaju u kontekstu borbe protiv zarazne bolesti shodno upustvima koja donose nadležni krizni stožeri, Ministarstvo zdravstva kao i drugi organi vlasti i Škola;
 • preporuke uposlenima, učenicima i roditeljima kako da reagiraju i što da poduzmu u slučaju da netko od učenika ili osoblja bude zaražen korona virusom ili se sumnja da je obolio;
 • imenovanja timova za poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi sa prevencijom širenja zaraze u radnim prostorijama Škole.
 1. OPĆE ODREDBE

Za vrijeme boravka učenika u školi, dijete se mora osjećati sigurno i zdravstveno zaštićeno.

Odgovornost za djetetovu sigurnost i zaštitu zdravlja, kao i rizik sekundarnog prijenosa virusa iz škole u domaćinstva i obratno, dijele svi uposlenici Škole i roditelji učenika.

Provođenjem Kriznog plana poduzimaju se mjere zaštite učenika i uposlenika i preciziraju se uloge svih uposlenika škole u osiguravanju sigurnog i zdravog okruženja u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

 1. OPĆE MJERE UTVRĐENE PLANOM
 1. Mjere za prevenciju i kontrolu infekcije ključne su kako bi se osigurala zaštita učenika, uposlenih, roditelja/staratelja, uključujući i prevenciju sprječavanja porasta broja zaraženih u Školi;
 2. Provođenje higijene, dezinfekcija ruku i obuće, vršit će se od strane tehničkog i dežurnog osoblja na ulazu u Školu;
 3. Podaci o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i broju infekcija u Školi, kako bi se osigurala prevencija za uposlene, učenike, roditelje/staratelje i druge posjetitelje škole.
 1. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLEOPERATIVNI TIM

Ravnatelj Škole imenuje školski operativni tim za daljnje poduzimanje važnih aktivnosti u vezi sa sprječavanjem širenja zaraze u radnim prostorijama Škole te donosi uputstva i instrukcije.

Operativni tim Kriznog plana čine:

 • predstavnici roditelja;
 • predstavnici nastavnika;
 • predstavnici nenastavnog osoblja Škole;
 • predstavnici lokalne zajednice.

Operativni tim formiran je u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze korona virusom, te je isti zadužen da kontinuirano prati epidemiološku situaciju i organizira rad u Školi, shodno odlukama relevantnih institucija.

 • CILJEVI KRIZNOG PLANA
 1. Koordinacija na nivou škole – adekvatna edukacija za uposlene (u suradnji s nadležnim Domom zdravlja osigurati edukaciju o načinu i značaju kontinuiranog provođenja preventivnih mjera);
 2. Procedure nadzora učenika, roditelja i uposlenih;
 3. Jasno definirati točke ulaska u instituciju, vremenski planirati termine ulaska učenika u školu;
 4. Timovi za brze odgovore (krizni timovi na dnevnoj bazi);
 5. Mjere prevencije, kontrole i komunikacija sa zdravstvenim institucijama (obvezno korištenje zaštitne opreme: rukavice, maske, viziri);
 6. Procedure čišćenja i dezinfekcije, ispravno, konzistentno, temeljito čišćenje okolnih površina vodom i deterdžentom i primjena uobičajenih mjera dezinfekcije na nivou škole (dezinfekcija prostora, pranje ruku te dezinfekcija obuće na ulazima u školu);
 7. Sigurnosni postupci – protokol;
 8. Komunikacija o riziku, provoditi brzu i redovnu internu komunikaciju;
 9. Svakodnevno praćenje i evidencija stanja u školi kroz internu dokumentaciju.
 • PROTOKOLI POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA

Protokolima postupanja definirane su:

 • mjere sigurnosti i zdravlja u ustanovi;
 • obvezni postupci uposlenih ustanove u kriznim situacijama;
 • interna dokumentacija i evidentne liste (pripadajuće izjave koje treba popuniti i čuvati u

            arhivi uz svaki protokol i datum postupanja po istom).

 • ULAZAK U ZGRADU I SASTANCI

Školski sastanci, koje nije moguće obaviti u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama, obavit će se video vezom ili telefonskim pozivom.

Svaki dolazak u školu od strane osoba koja nisu uposlenici Škole moraju se ranije najaviti i od Škole odobriti ulazak u prostorije.

Neposredni rad i sastanci s osobama koje nisu uposlenici Škole, kao i s drugim strankama, reduciraju se na minimum, a prilikom održavanja moraju se poštovati sve higijensko-epidemiološke mjere (posebno nošenje maski i fizička distanca).

Sastanci će se organizirati u prostorijama koje omogućavaju održavanje potrebne distance (školsko predsoblje).

Svi individualni i roditeljski sastanci održavati će se putem telefona ili video poziva, osim za učenike prvog razreda.

Pošta se odlaže u poštanski sandučić smješten na glavnom ulazu, a u slučaju preporučenih pošiljki, na poziv poštara preuzima ih zadužena osoba.

Dostava uredskog, higijenskog materijala, obroka i ostalog preuzima se na glavnom ulazu u Školu.

 • HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RUKU, HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RADNOG PROSTORA

Nalaže se pojačano i posebno provođenje mjera održavanja higijene školskog prostora i sredstava za rad.

Obvezna je dezinfekcija prostorija Škole koja se vrši sredstvima za dezinfekciju.

Obvezno je više puta u toku dana provjetravati prostorije i voditi računa o osobnoj higijeni, a posebno higijeni ruku, vodeći računa o čestom i pravilnom načinu pranja ruku.

Škola će nastojati osigurati dovoljne količine higijenskih sredstava (sapun, jednokratni ubrus, maske/viziri, rukavice), kao i druga sredstava za čišćenje i dezinfekciju.

U Školi je obvezno:

 1. mjerenje tjelesne temperature za sve koji ulaze u prostore Škole;
 2. dezinficiranje ruku pri ulasku u školu, na ulazu u školu i nekoliko dostupnih mjesta u školi postaviti dozatore sa dezinficijensom za ruke i uputom za korištenje;
 3. često pranje ruku vodom i tečnim sapunom minimalno 20 sekundi, sušenje papirnim ubrusima i odlaganje u kante za otpad s poklopcem;
 4. koristiti zaštitnu opremu: rukavice, maske/vizire, koji pokrivaju usta i nos kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze na druge (preporučuje se da radnici koji su u kontaktu s trećim osobama nose i rukavice);
 5. od strane učitelja/nastavnika u učionici koristiti vizire, a maske u ostalim prostorijama škole
 6. držati obveznu distancu od drugih ljudi minimalno 1,5 metar;
 7. čišćenje i dezinfekcija radnih površina, kvaka na vratima i prozorima, slavina u toaletima, prekidača za struju i slično koje koristi veći broj osoba najmanje dva puta dnevno;
 8. smanjiti kontakt između učenika različitih razreda, početak/završetak nastave kao i dolazak/odlazak iz škole organizirati tako da učenici u školu ne dolaze/odlaze istovremeno i da se u školi dolazak/odlazak vrši prema unaprijed utvrđenom rasporedu;
 9. prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda, roditelji se ne trebaju zadržavati u školskom dvorištu.

U skladu s preporukama nadležnih institucija, dezinfekcija i higijena školskog prostora održavat će se prema Planu higijenskog održavanja prostora, čišćenja, dezinfekcije radnih površina i provjetravanja prostora kojeg Škola posjeduje.

U prilogu Plana nalaze se obrasci evidencijskih lista sa terminina, nazivom prostora, imenom i prezimenom osobe koja je realizirala svakodnevnu  dezinfekciju, čišćenje, provjetravanje  školskog prostora.

Osobe zadužene za čišćenje i održavanje školskih površina svakodnevno popunjavaju evidencijske liste u skladu s navedenim Planom čišćenja.

 1. ORGANIZACIJA RADA I  PROSTORA

Učenici jednog razreda će pohađati nastavu u jednoj učionici (učionička, a ne kabinetna nastava).

Škola će osigurati:

 1. da u jednoj klupi sjedi jedan učenik;
 2. da školske klupe budu razmaknute najmanje 1,5 metar;
 3. da fizički kontakti između odjeljenja budu smanjeni na minimum;
 4. da se prostorije obvezno provjetravaju više puta dnevno (najmanje dva puta, pola sata prije dolaska i pola sata nakon odlaska učenika) ili ako vremenske prilike dozvoljavaju, ostaviti otvoren prozor;
 5. prolaz kroz zajedničke prostorije biti će organiziran tako da učenici različitih razreda prolaze naizmjenično prema utvrđenom rasporedu;
 6. školsko dvorište i hodnici biti će označeni zbog držanja predviđenog rastojanja (trakama, bojom).

Škola će:

 1. upozoriti uposlenike da izbjegavaju korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih sredstava;
 2. obavijestiti roditelje i učenike da sa sobom donose svoju užinu i da je ne dijele s drugim učenicima;
 3. upozoriti učenike da se pri korištenju toaleta vodi računa o poštivanju fizičke distance i obveznom pranju ruku nakon korištenja toaleta (posteri vidljivi u toaletima na kojima je prikazano pravilno pranje i dezinfekcija ruku);
 4. upozoriti uposlene da poštuju fizičku distancu i da se što kraće zadržavaju u zajedničkim prostorijama;
 5. upozoriti sve uposlene Škole da su obvezni pravilno nositi maske/vizire koje prekrivaju usta i nos, (ukoliko se nose jednokratne maske, potrebno je nakon upotrebe da se iste odlože u obilježene kante s poklopcem, koje su izvan doticaja s učenicima);
 6. zadužiti dežurne učitelje/nastavnike da vode računa o pridržavanju navedenih mjera na ulazu u Školu, u hodnicima i zajedničkim prostorijama, a svi učitelji/nastavnici da vode računa o pridržavanju i provođenju mjera u učionicama Škole;
 7. obavijestiti sve uposlene i učenike da su obvezni svakodnevno prije dolaska u Školu mjeriti tjelesnu temperaturu.

Nastavni sat će trajati 30 minuta uz mali odmor u trajanju od 5 minuta dok velikog odmora neće biti.

Maksimalan broj nastavnih sati dnevno je pet (5), dok je maksimalan broj učenika u skupini petnaest (15).

Maksimalno vrijeme boravka učenika razredne nastave u školi je dva (2) sata, dok je maksimalno vrijeme boravka učenika predmetne nastave u školi tri (3) sata, što uključuje i odmore između nastavnih sati.

Nastava u prvoj smjeni počinje u 08:00 sati, a u drugoj u 12:30 sati, kako za razrednu, tako i za predmetnu nastavu. Prolaz učenika kroz zajedničke prostorije (ulasci i izlasci iz škole) bit će organiziran na način da se učenici različitih razreda kreću po utvrđenom rasporedu, uz minimalnu mogućnost fizičkih kontakata.

Za sam ulazak i izlazak iz škole bit će korištena dva (2) glavna ulaza, kao i jedan sporedni ulaz kroz školsku dvoranu  .

Učenici će sa sobom nositi svoju vlastitu užinu koju neće dijeliti s drugom djecom, a prikladno vrijeme za užinu bit će u tijeku malog odmora u dogovoru s dežurnim učiteljima.

RAZREDNA I PREDMETNA NASTAVA

PRIJEPODNE                      POSLIJEPODNE

SAT    TRAJANJE                SAT    TRAJANJE

1.         8:00 – 8:30                 1.         12:30 – 13:00

2.         8:35 – 9:05                 2.         13:00 – 13:30

3.         9:10 – 9:40                 3.         13:30 – 14:00

4.         9:45 – 10:15               4.         14:00 – 14:30

                                               5.       10:20 – 10:50               

 1.        15:00 – 15:30
 2.        15:30 – 16:00
 3.        16:00 – 16:30
 4.        16:30 – 17:00
 • UČENICI IZ RIZIČNIH GRUPA

Za učenike koji imaju neka od kroničnih oboljenja važno je da roditelji prije početka školske godine donesu mišljenje nadležnog liječnika o procjeni zdravstvenog stanja djeteta i mogućnosti pohađanja redovne nastave.

U slučaju da nadležni liječnik ne preporučuje pohađanje redovne nastave, važno je osigurati nastavu na daljinu.

Učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe s kroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina, nisu obvezni pohađati redovnu nastavu u Školi te će se za njih osigurati nastava na daljinu uz izjavu o naprijed navedenom.

 • OBVEZE ŠKOLE I UPOSLENIKA

Uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini u vezi s pojavom koronavirusa (COVID-19) te za slučaj sličnih kriznih situacija, a u cilju zaštite života i zdravlja uposlenika i održavanja kontinuiteta rada Škole, utvrđuje se prvi stupanj mjera koje će se u Školi provoditi, a koje su uposlenici iste dužni primjenjivati.

Svi uposlenici Škole obvezni su ostati kod kuće u slučaju pojave simptoma bolesti uzrokovane zarazom (povišena temperatura, iznad 36,9⁰C) te o tome obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i Školu.

Dužnost svih uposlenih je postupiti na isti način i ako su bili u kontaktu s osobom oboljelom od korona virusa ili su se vratili iz područja u kojima je registrirana pojava istog.

Uposlenika koji u toku radnog vremena osjeti neke od simptoma, ravnatelj odmah udaljuje s nastave/radnog mjesta i prijavljuje slučaj nadležnima.

U slučaju određivanja izolacije od strane doktora, uposlenik s blažim simptomima obavlja nastavu na daljinu, a ako su teži slučajevi, ide na bolovanje te će se za odvijanje nastave osigurati odgovarajuća zamjena.

Učenika koji u toku nastave osjeti neki od simptoma, učitelj/nastavnik šalje u sobu za izolaciju i obavještava roditelje koji su dužni preuzeti učenika.

Do dolaska roditelja ili druge ovlaštene osobe, učenik boravi u sobi za izolaciju pod nadzorom odrasle osobe.

Prilikom boravka u sobi poštuju se epidemiološke mjere, fizička udaljenost i nošenje zaštitne maske.

Po napuštanju izolacijske sobe, pomoćno osoblje dužno je dezinficirati istu.

Svi uposlenici  škole su obvezni da postupaju shodno naredbama, instrukcijama, preporukama i odlukama nadležnih zdravstvenih organa i Kriznog stožera, a iste se redovno prate putem sredstava javnog informiranja (web stranica škole), kao i oglasnih ploča škole.

Uprava i ravnatelj Škole će u zavisnosti od daljeg razvoja situacije u vezi s korona virusom, donositi i druge odgovarajuće mjere kojima će štititi zdravlje učenika i uposlenika.

Uposlenici Škole obvezni su da vode računa o osobama s kojima su u zadnjih 48 sati bili na manjoj fizičkoj udaljenosti od 1,5 m, kao i vremenski proveli duže od 15 minuta (bliski kontakt).

 • OBVEZE RODITELJA, UČENIKA, POSJETITELJA I DRUGIH STRANKI

Roditelji, učenici, posjetitelji i druge stranke koje dolaze u škole obvezne su slijediti i dosljedno primjenjivati mjere i preporuke Kriznih stožera u vezi s epidemiološkom situacijom te da se obvezno pridržavaju fizičke distance od dva (2) metra.

U slučaju da je učenik testiran na korona virus ili poslan u samoizolaciju od strane nadležnih službi, roditelji su obvezni telefonski obavijestiti Školu.

 • NASTAVA NA DALJINU I ŠKOLSKA RAČUNALA

Zavisno od epidemiološke situacije, nastava na daljinu će se koristiti u slučajevima:

 1. upućivanja grupe učenika jednog odjeljenja na nastavu na daljinu;
 2. izolacije ili oboljenja učenika ili učitelja/nastavnika;
 3. nepohađanja redovne nastave učenika;
 4. za projektne aktivnosti, natjecanja, sudjelovanja na natječajima, te korištenje e-booka u cilju prevencije zaraze korištenjem knjiga iz knjižnice.

Zadužuje se uposlenik nastavnog predmeta informatika u Školi da provjerava ispravnost računala i laptop uređaja s ciljem osposobljavanja istih za rad s učenicima koji nastavu pohađaju na daljinu.

Postojeća platforma ostaje aktivna i upotrebljiva u obrazovno odgojnom radu.

Sve moguće aktivnosti nastave na daljinu realizirat će se iz školskog IT kabineta.

U skladu s mogućnostima, Škola ustupa računalo učitelju/nastavniku ili učeniku koji isti ne posjeduje.

Učitelji/nastavnici obvezni su materijale obrađene na satu postaviti na postojeću on-line platformu.

 • PRIJENOS DOKUMENTACIJE I ČUVANJE PREDMETA I DOKUMENTACIJE

Uposlenici Škole obvezni su da budu pripravni i da:

 • imaju pisane pripreme;
 • imaju mjesečne i godišnje planove s pripadajućom dokumentacijom za koju su zaduženi kako bi bila na raspolaganju;
 • uredno vode evidenciju o predmetima i dokumentaciji i istu uredno pohranjuju i proslijeđuju na školski e-mail u skladu s utvrđenim terminima.

Škola će arhivirati sve u vidu e-dokumentacije.

Razredne knjige biti će dostupne isključivo u zbornici dok će učitelji/nastavnici potrebne podatke upisivati također u zbornici, uz uvažavanje epidemioloških mjera.

 • PREPORUKE UPOSLENIMA I UČENICIMA

Preporučuje se svakodnevno praćenje i djelovanje u skladu s uputstvima, naredbama i drugim aktima ovlaštenih institucija i tijela te redovno dvosmjerno informiranje škola s nadležnim institucijama u svrhu sprječavanja pojave korona virusa u Školi.

Preporučuje se uposlenima i učenicima Škole da prilikom putovanja u državi, kretanja i posjeta javnim mjestima postupaju u skladu s razumom i preporukama nadležnih kriznih stožera.

Ukoliko se netko od uposlenika ili učenika vraća s puta iz zemalja visokog rizika, obvezna je samoizolacija od četrnaest (14) dana.

 • EVIDENCIJA RADNIKA U SLUČAJU OGRANIČENJA VRŠENJA DJELATNOSTI

U slučaju da nastanu okolnosti ograničenja vršenja djelatnosti (nemogućnost dolaska na posao) o čemu odluku donosi resorno Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, Škola će voditi redovnu evidenciju o radnicima koji dolaze na posao, radnicima koji rade od kuće i radnicima koji su zbog zdravstvenog stanja ili drugih okolnosti upućeni da ne dolaze na posao.

 • NEPRIDRŽAVANJE MJERA UTVRĐENIH PLANOM

Nepridržavanje mjera utvrđenih ovim planom od strane uposlenika, učenika i roditelja Škole, predstavlja kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj: 29/05).

Krizni plan pripravnosti je razmatran i usvojen na sjednici Učiteljskog vijeća od dana, 31.08.2020. godine kao i na sjednici Školskog odbora od 31.08.2020. godine.

 • STUPANJE KRIZNOG PLANA NA SNAGU

Za postupanje po ovom planu i za njegovu implementaciju odgovorni su svi uposlenici Škole u koordinaciji sa školskim operativnim timom.

Ovaj plan primjenjuje se od dana njegovog donošenja, a mijenjat će se i dopunjavati shodno preporukama i naredbama nadležnih organa i institucija.    

Sastavni dio ovog akta su Preporuke za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020./2021. godinu, donijete od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog korona virusa (COVID-19) stupa na snagu osmog dana nakon javnog objavljivanja (oglasne ploče Škole, web stranica Škole).

Ur. broj: 06-01-864/20

Čitluk, 31.08.2020.

                                                                                      Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk