KALENDAR RADA ZA TEKUĆU ŠKOLSKU GODINU
Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja
Kućni red i kodeks ponašanja i oblačenja
Poslovnik o radu Vijeća učenika škole
Pravilnik o radu Vijeća roditelja i škole
Protokol o postupanju u slučaju nasilja
PRAVILNIK O PEDAGOŠKIM MJERAMA
Statut škole
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju
Godišnji plan i program
VRIJEME ODRŽAVANJA SEKCIJA
DJELATNICI U 2023.-2024.
Plan javnih nabava 2024.