KALENDAR RADA ZA TEKUĆU ŠKOLSKU GODINU
Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja
Kućni red i kodeks ponašanja i oblačenja
Poslovnik o radu Vijeća učenika škole
Pravilnik o pedagoškim mjerama
Pravilnik o radu Vijeća roditelja i škole
Protokol o postupanju u slučaju nasilja
Statut škole
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju
Godišnji plan i program
PRAVILNIK O PEDAGOŠKIM MJERAMA 2023