Učiteljsko vijeće čine svi učitelji u školi. Učiteljsko vijeće radi u sjednicama koje saziva i kojima predsjedava ravnatelj. U pravilu, ono zasjeda na početku školske godine, na kraju svakog polugodišta, na kraju školske godine te po potrebi. Godišnjim programom za učiteljsko vijeće utvrđuje se sadržaj rada, sadržaji analiza i procjena o uspješnosti nastave.

Sadržaj rada

 • Razrađivanje i konkretizacija nastavnog plana i programa
 • Pripremanje i prijedlog Godišnjeg plana i programa rada tekuće škole godine
 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi (primjena!)
 • Globalno, mjesečno (tematsko) i dnevno pripremanje
 • Rasterećenje učenika
 • Prilagođeni programi
 • Uključivanje učenika u izvannastavne aktivnosti, dodatni rad i dopunsku nastavu
 • Praćenje vrjednovanja uspjeha učenika
 • Analiza uspjeha učenika, vladanja i izostanaka, na kraju polugodišta i nastavne godine
 • Praćenje učenika s posebnim potrebama, teškoće i daroviti
 • Stručno usavršavanje – planiranje, upućivanje djelatnika na stručne skupove u organizaciji Ministarstva i Zavoda. Skupno usavršavanje u školi – predavanja i radionice, a nositelji tema su stručni suradnici, učitelji i vjeroučitelj
 • Primjena Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
 • Organiziranje i analiza obilježavanja Dana škole, općine, Božića, Uskrsa, te svih ostalih značajnijih blagdana
 • Organiziranje dočeka prvoškolaca, ispraćaja učenika osmog razreda te biranje učenika generacije
 • Izvješća učitelja sa stručnih skupova i ravnatelja sa stručnog skupa ravnatelja
 • Informiranje o promjenama u školskom sustavu
 • Donošenje Odluka o: ekskurziji učenika 9.r., pedagoškim mjerama i ostalom u nadležnosti Učiteljskog vijeća
 • Organizacija sudjelovanja učenika u natjecanjima na različitim razinama
 • Godišnji plan i program rada škole u tekućoj školskoj godini (analiza realizacije)
 • Analiza izvješća ravnatelja na kraju nastavne godine
 • Organizacija, provedba i analiza rezultata popravnih ispita u I. i II. ispitnom roku
 • Analiza uspjeha učenika na kraju školske godine
 • Pripreme za novu školsku godinu
 • Suradnja s roditeljima
 • Suradnja s izvanškolskim ustanovama
 • Donošenje odluke o Nacrtu stručnog usavršavanja učitelja
 • Analiza rada razrednika i razrednih vijeća