Vijeće učenika naše škole posjetilo je učenike 1. i 2. razreda povodom Međunarodnog dana djeteta. Vijeće je izradilo prigodne poruke o pravima djece te ih podijelilo učenicima. Poruke možemo sažeti u jednu, a ona glasi: Najljepše je biti dijete.

Novinarska sekcija