Ljubav je smisao našega postojanja – ljubiti i biti ljubljen! Sretno Valentinovo žele vam članovi Literarne, Likovne i Novinarske sekcije sa svojim voditeljima!

           Voljeti je lako

Odrasli kažu „Ljubav je teška“,

Ja im kažem „To je greška!“

Uvijek ću misliti da nije tako,

Jer ja volim vrlo lako:

Koku što jaje daje,

Psića što glasno laje,

Cvijet u travi,

Zvrk na jednoj glavi,

Baku sa štapom,

Djeda s kapom.

Eto tako,

VOLJETI JE LAKO.

Mira Jurela