Projekt “Tabla” je inovacijski pristup u svrhu povećanja efikasnosti obrazovnog sustava koji provodi međunarodna organizacija Save the children.

Kroz projekt “Tabla” škola je opremljena steam opremom:

Laptop – Lenovo IdeaPad 3 15IIL05, 3D printer – Ultimaker 2+ Connect, Filament za 3D printer (set od 3×5 kom), Stol – pokretni, podesivi, Ormar/police – dva dijela, Stolica – učioničke, Arduino – početnički set, Lego – Education WeDo osnovni set, Lego – Mindstorms Education EV3 set, Geometrijski pribor – za tablu, Geometrijski oblici – u dijelovima, Modelj ljudskog trupa/torza – u dijelovima, Anatomski ljudski skelet – na stalku, Model ljudske glave – u dijelovima, Politička i fizička karta svijeta (2 karte), Reljefna geografska karta Evrope, Globus, Kompas/busola, Karta Sunčevog sistema/sustava, Periodni sistem/sustav elemenata, Pametna tabla – SMART Board MX, Stalak za pametnu tablu koja će biti stimulirajuće okružje za rad i učenje.

Steam laboratorij/učionica će omogućiti praktičnu primjenu i demonstracije znanja i vještina stečenih kroz razne edukacije i razmjenu iskustava među učiteljskim kadrom, a sve s ciljem progresivnijeg načina rada s učenicima i postizanju boljih rezultata.

Uprava škole