Vionica

Adresa: Vionica bb
Učiteljice: Ana Sušac, Marijana Ostojić i Marijana Sušac
Djelatnik na održavanju čistoće: Josipa Dugandžić
Broj učenika: 26

Dobro selo

Adresa: Dobro Selo bb
Učiteljica: Katarina Šaravanja
Djelatnik na održavanju čistoće: Anita Bevanda
Broj učenika: 8

Služanj

Adresa: Služanj bb
Učiteljice: Ivana Lukić i Marija Jerkić
Djelatnik na održavanju čistoće: Franka Grbavac
Broj učenika: 16

Biletić polje

Adresa: Biletići Polje 25
Učiteljice: Antonija Zovko i Nikolina Mijatović
Djelatnik na održavanju čistoće: Marina Bevanda
Broj učenika: 18

Krehin Gradac

Adresa: Krehin Gradac bb
Učiteljice: Ilijana Bulić i Anamarija Vlaho
Djelatnik na održavanju čistoće: Ružica Planinić
Broj učenika: 20

Gradnići

Adresa: Gradnići bb
Učiteljice: Slavenka Ćorić i Marija Primorac
Djelatnik na održavanju čistoće: Gordana Zubac
Broj učenika: 20