Poštovani roditelji budućih prvašića,

U skladu sa obavijesti resornog Ministarstva dužni smo Vas obavijestiti da ste pri upisu učenika u prvi razred dužni pridržavati članka 22.a Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a (“Narodne novine HNŽ-a broj: 5/00; 4/04; 1/14; i 7/16.) koji propisuje da svaka javna osnovna škola ima svoje upisno područje koje određuje Osnovač (općina Čitluk) poštujući načelo da svaki učenik pohađa najbližu osnovnu školu, kao i da svi učenici upisuju školu s upisnog područja u kojem su nastanjeni i da su obvezni pohađati tu školu izuzev ako ne pohađaju privatnu školu ili su po zahtjevu roditelja/staratelja sukladno navedenom članku izuzeti od pohađanja škole čijem upisnom području pripadaju.

Od ove školske godine za podnošenje navedenih zahtjeva koristi se novi obrazac koji je dostupan na službenoj stranici Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a u dijelu Sektori-Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje-Zahtjevi/obrasci

Uz navedeni obrazac obveza roditelja/staratelja je priložiti i kopiju rodnog lista djeteta kao i po potrebi druge dokumente o čemu postoje upute na samom obrascu.

S poštovanjem,

Uprava škole

Zahtjev za izuzeće od obaveznog upisa djeteta

Odluka o upisnom području osnovnih škola u općini Čitluk