Shodno situaciji u kojoj se nalazimo jedan od načina za kvalitetnije praćenje može biti nastava na daljinu.

Možete joj pristupiti preko linka na stranici škole.

Napominjemo da na primjer 5. razred odgovara 6. razredu itd, i neke jedinke nisu usklađene, ali sigurno ih možete pronaći i djelomično iskoristiti.

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored-3601/3601