Međunarodni dan prevencije nasilja nad djecom se obilježava 19.studenog,a dan kasnije 20.studenog Međunarodni dan djeteta.
Vijeće učenika naše škole je prigodnim panoima obilježilo za djecu jako bitne navedene datume.
S naglaskom na prave životne vrijednosti te poštivanjem pravila i poželjnim postupcima preventivno djelujemo na sve oblike nasilja nad djecom.

Poželjeli su najljepše želje (osjećaj propadnosti,empatije,solidarnosti,mira,sigurnosti i sl.)učenicima naše škole i rekli STOP svakom obliku nasilja nad djecom.
Dana 20.studenog 1959.godina potpisana je Konvencija UN-a o pravima djeteta.
“Prava” su nešto što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Sva su međusobno povezana i jednako važna za djecu. Dječja prava u veselim bojama su istaknuli na jednom od školskih panoa.

Milenka Šego, prof. pedagogije