Povodom Međunarodnog dana prevencije nasilja nad djecom u našoj školi je pedagoginja škole Milenka Šego provela anketu pod nazivom “Nasilje putem interneta”. Anketa je obuhvatila učenike od 5. do 9. razreda i imala je cilj provjeriti doživljavaju li naši učenici nasilje na internetu i u kolikoj mjeri.

U školi je, također, održan likovni natječaj na temu “Budi prijatelj, ne čini nasilje” na kojem su sudjelovali učenici 5. i 6. razreda pod vodstvom učiteljica petog razreda i profesorice likovne kulture Megi Kunštek.
Vijeće učenika je iz svega navedenog izvuklo poruke koje su obilježile ovaj dan:
Nasilje nikad nije rješenje.
Ti si krojač svoga samopouzdanja.
Ne treba ti nitko sa strane reći koliko vrijediš.
Čini drugima ono što želiš da drugi čine tebi.
Ne šuti! Reci! Imaš pravo glasa!
Sve se može riješiti razgovorom.
Zar te ispunjava da netko zbog tebe pati?
Ne dopusti da te drugi iskorištavaju. Bori se za svoja prava.
Imaš pravo na zaštitu, potraži pomoć.
Nisi sam, netko te voli.
Važan si.

Novinarska sekcija