Analiza uspijeha na kraju I. polugodišta 2017.2018. školske godine

2018-02-14T10:00:15+01:00

U GRAFIČKIM I TABELARNIM PRIKAZIMA ANALIZIRAN JE USPJEH UČENIKA PREDMETNE NASTAVE U UČENJU I VLADANJU NA KRAJU I. POLUGODIŠTA   Nedovoljnih po nastavnicima 17.-18. graf Nedovoljnih po razredima 17.-18. graf Neopravdanih po razredima 17.-18. graf Oodličnih po nastavnicima 17.- 18. graf Grafički prikaz uspjeha 17.-18. graf Pregled uspjeha po nastavnicima 17.-18. Pregled uspjeha po predmetima 2 17.-18. Srednja ocjena po nastavnicima 17.- 18. graf Uspjeh po svim predmetima u školi 17.- 18 Usporedba po kriteriju ocjenjivanja 17. 18   M. Šego