Pozivamo i apeliramo na sve roditelje i djecu osnovnih i srednje škole iz naše Općine da dođu večeras u 19.30h u žutu dvoranu u Međugorje. Za sve nas, a posebno za dobrobit naše djece predavanje je od izuzetne važnosti!