Suradnja naše škole i UniCredit banke je veoma zadovoljavajuća. Naši učenici svojim radovima redovito se u velikom broju odazovu na natjecanje povodom Svjetskoga dana štednje koji se obilježava 31.listopada. Pored redovitih nagrada za nagrađene učenike, ove godine banka je darivala knjigama i škole iz kojih redovito dolazi veliki broj radova, a među njima je, naravno, i naša škola. Zahvaljujemo direktorici naše čitlučke poslovnice gospođi Dragani Barbarić te se radujemo budućoj suradnji.

 

 

S. Prusina