Program obilježavanja dana osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk