Među pšenično zrnje koje  ćemo, kao simbol života, ovih dana posijati, Vijeće učenika naše škole odlučilo je umetnuti i zrno ljubavi. Hvale je to vrijedna akcija, koju su učenici oduševljeno prihvatili, a cilj joj je uljepšati nadolazeće božićne blagdane potrebitim obiteljima naših učenika.

Zahvaljujući  maštovito načinjenom  adventskom  kalendaru, predstavnik svakog razrednoga odjela izvukao je broj pod kojim je upisan određeni zadatak,  prehrambena namirnica ili higijenska potrepština, koju će učenici iz odjela donijeti u predviđenoj količini. Nakon toga slijedi pripremanje paketa i njihova dostava.

Osim stvarne pomoći potrebitima, učenici na ovaj način uviđaju koliko njihovo „malo“ postaje „ mnogo“  kada djeluju zajedno, uče zamjećivati potrebe drugih , te  ono najvažnije – da jedino ljubav postaje veća kada se dijeli i dariva. A to nas Božić i želi naučiti, zar ne?

Silvana Prusina