OŠ FRA DIDAKA BUNTIĆA DOMAĆIN OBUKE U SKLOPU PROGRAMA „ŠKOLE ZA 21. STOLJEĆE“

Osnovna škola fra Didaka Buntića – Čitluk od 24. veljače domaćin je trodnevne obuke za učitelje i stručne suradnike iz osnovnih škola: Čerin, Bijakovići i Kruševo. Program obuke podrazumijeva edukaciju kroz koju će ravnatelji, učitelji i stručni suradnici uz korištenje mikro:bit uređaja – džepnih računala steći znanja i vještine kritičkog razmišljanja, a koje će dalje koristiti u nastavnom procesu.

Cilj korištenja mikro:bit uređaja je učenicima omogućiti primjenu praktičnih vještina kodiranja, kritičkog razmišljanja i programiranja, kao i unaprjeđenje sposobnosti timskog rada i kreativnosti.

Obuci u OŠ fra Didaka Buntića prethodila je obuka koju je organiziralo Ministarstvo prosvjete, kulture i športa HNŽ u suradnji sa British Councilom i Veleposlanstvom Velike Britanije u BiH, a sve u sklopu programa „Škole za 21. stoljeće“. Kroz navedeni program školama na području Hercegovačko-neretvanske županije donirano je 900 mikro:bit uređaja koji će doprinijeti interaktivnosti i inovativnosti učenja u osnovnim školama.

citluk.ba