Kontakti

Naziv škole:

Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk

Adresa:

Kralja Tomislava 94.   88 260 Čitluk

Osnivač:

Općina Čitluk

Ravnatelj:

Marin Kapular, prof.

Telefon:

642-086

Pomoćnik:

Ivanka Primorac, prof.

Telefon:

644-564

Tajnik:

Ivan Sušac, dipl. iur.

Telefon:

644-564

Pedagog:

Milenka Šego, prof.

Telefon:

642-086

Fax:

642-086

Internetska pošta:

osfradidakabuntica@gmail.com

Internetska adresa:

www.oscitluk.com

Broj učenika:

941

Broj učenika u centralnoj školi

818

Broj područnih škola:

6