Uz dosadašnje smjernice kako poticati djetetov socijalni razvoj uslijed proglašenja globalne pandemije koronavirusa, naša škola otvara mogućnost učenicima u ovakvoj situaciji kontakt s pedagoškom službom.

Savjetodavni rad, podrška učenicima, učiteljima i roditeljima svakodnevno je u fokusu pedagoga.

Odgoj zdravog, aktivnog građanina zadatak je i cilj svih koji se bave djecom.

Svaki učenik može biti uspješan ako mu se pruži dovoljno pažnje, pomoći i razumijevanja, a svaki problem se može riješiti ako za to ima dobre volje i suradnje!

Za sve nejasnoće stojimo vam na raspolaganju pedagoginja Marija Petrović na broj mob. 063-505-751