Zvono i smjene

Dnevni raspored trajanja sati

PRIJEPODNE

POSLIJEPODNE

SAT

TRAJANJE

SAT

TRAJANJE

1.

07:30 – 08:15

1.

13: 00 – 13: 45

2.

08:20 – 09: 05

2.

13: 50 – 14: 35

Veliki o.

09: 05 – 09: 20

Veliki o.

14: 35 – 14: 50

3.

09: 25 – 10: 10

3.

14: 55 – 15: 40

4.

10: 15 – 11: 00

4.

15: 45 – 16: 30

5.

11: 05 – 11: 50

5.

16: 35 – 17: 20

6.

11: 55 – 12: 35

6.

Nastava se organizira u pet dana tjedno. Nastavni sati traju 45 minuta, a mali odmori 5 minuta.

Veliki odmori u obje smjene traju po 15 minuta.

Učenici škola Vionica, Biletić Polje, Služanj, Dobro Selo i K.Gradac  imaju nastavu u pravilu u prvoj smjeni. Dežurstvo nastavnika organizirano je u centralnoj školi dok su u područnim školama odgovorni učitelji razredne nastave.

Razredni odjeli po smjenama s popisom razrednika

1.  smjena

2.  smjena

odjel

razrednik

odjel

razrednik

IV/9 b Zdenka Pavlović

I./9 a

Marija Martinović

IV/8 a

Dragana Krasić

I./9 b

Anita Ostojić

IV/8 b

Zdravka Martinac

I./9 c

Slađana Pehar

IV/8 c

Gordana Pehar

II./9 a

Angela Dodig

IV/8 d

Silvija Barbarić

II./9 b

Zdravka Bevanda

V. a

Tereza Pehar

II./9 c

Viktorija Sušić

V. b

Jelena Kapetan

III./9 a

Ljubica Volarić

V. c

Ivanka Šimović

III./9 b

Ana Cvitanović

V. d

Silvana Prusina

III./9 c

Milena Vranješ

V. e

Zdravka Marinčić

IV./9 a

Milja Smoljan

VI. a

Mirjana Dugandžić

   

VI. b

Matija Macan

   

VI. c

Šima Ćavar

   

VI. d

Božana Bevanda

   

VI. e

Zora Markotić

   

VII. a

Kornelija Ostojić

   

VII. b

Ivo Pejdo

   

VII. c

Zdenka Krndelj

   

VII. d

Milena Ostojić

   

VII. e

Olga Pavlović

   

VIII.a

Renata Vuković

   

VIII.b

Dragana Marić

   

VIII.c

Nataša Lučić

   

VIII.d

Željko Bušić

   

VIII.e

Ivanka Martinović

   

VIII. f

Zdenka Korać