Vijeće roditelja

Red.br.

Sadržaj rada

mjesec

izvršitelj

1.

Godišnji plan i program

listopad

Predsjednik VRŠ

2.

Analiza rada škole nakon 1. obrazovnog razdoblja

siječanj

Ravnatelj

3.

Izvješće o radu škole na kraju školske godine

Organizacija rada škole za sljedeću školsku godinu

lipanj

Ravnatelj

Sastanci Vijeća roditelja i škole organizirat će se prema potrebi, a djelokrug rada uglavnom se odnosi na poboljšanje kvalitete rada u školi, poštivanje prava i interesa djece i obveze roditelja, predlaganje mjera za unaprjeđenje učenja i discipline, promoviranje škole u lokalnoj zajednici i šire i sl.

Predsjednici vijeća roditelja (osmih razreda) će odobriti i dogovoriti mjesto i vrijeme održavanja „Male mature“ za učenike osmih razreda.