Ravnatelj i stručni suradnici

Podaci o upravi, stručnim suradnicima i administrativnom osoblju

 

red.

br.

ime i prezime

struka

stupanj školske spreme

radno mjesto

1.

Marin Kapular

prof. psih. i ped.

VSS

ravnatelj

2.

Ivica Primorac

prof. hr.jezika

i ped.

VSS

pom. rav.

3.

Milenka Šego

prof. pedagogije

VSS

pedagog

4.

Ivanka Martinović

uč. hrvatskog jezika

VŠS

knjižničar

5.

Ivan Sušac

pravnik

VSS

tajnik

6.

Ivanka Ivanković

ekonomski tehničar

SSS

računovođa