Prijem roditelja i informacije

Raspored rada slobodnih aktivnosti i informacije za roditelje

Predmetna nastava

Redni broj

Ime i prezime

Vrijeme za informacije

1.

Matija Macan

Četvrtak 9:25-10:10

2.

Zdenka Korać

Četvrtak 10:15-11:00

3.

Silvana Prusina

Utorak 11:05-11:50

4.

Ivana Miloš

Četvrtak 9:25-10:10

5.

Ivan Musa

Četvrtak 11:05-11:50

6.

Marijana Soldo

Ponedjeljak 9:25-10:10

7.

Zdravka Marinčić

Utorak 10:15-11:00

8.

Mirjana Dugandzić

Utorak 10:15-11:00

9.

Martina Primorac

Ponedjeljak12:40-13:25

10.

Zdenko Ćavar

Petak 11:05-11:50

11.

Iva Šimović

Četvrtak 9:25-10:10

12.

Milena Ostojić

Četvrtak 9:25-10:10

13.

Zorica Sušac

Četvrtak 8:20-9:05

14.

Jelena Kapetan

Srijeda 10:15-11:00

15.

Tereza Pehar

Srijeda 9:25-10:10

16.

Šima Ćavar

Petak 9:25-10:10

17.

Tanja Doko

Petak 9:25-10:10

18.

Renata Vuković

Srijeda 9:25-10:10

19.

Božana Bevanda

Petak 9:25-10:10

20.

Kornelija Ostojić

Srijeda 10:15-11:00

21.

Nataša Lučić

Srijeda 10:15-11:00

22.

Kristina Vučić

Srijeda 11:05-11:50

23.

Ivanka Doko

Petak 9:25-10:10

24.

Željko Bušić

Srijeda 9:25-10:10

25.

Petar Karačić

Ponedjeljak 10:15-11:00

26.

Dragana Ivanković

Petak 10:15-11:00

27.

Nikolina Ostojić

Srijeda 9:25-10:10

28.

Ivana Krasić

Petak 10:15-11:00

29.

Ivona Stojić

Ponedjeljak 11:05-11:50

Razredna nastava

 

Redni broj

Ime i prezime

Vrijeme informacija

1.

Anita Ostojić

Ponedjeljak 13:45-14:15

Četvrtak 14:15-14:45

2.

Marija Martinović

Ponedjeljak 14:15-14:45

3.

Slađana Pehar

Četvrtak 13:45-14:15

Srijeda  14:15-14:45

4.

Angela Dodig

Ponedjeljak 13:50-14:35

5.

Vlatka Ćavar

Ponedjeljak 13:50-14:35

6.

Viktorija Sušić

Srijeda 13:50-14:35

7.

Emilia Vasilj

Utorak 14:10-14:55

8.

Ana Cvitanović

Utorak 14:10-14:55

9.

Milena Vranješ

Srijeda 14:00-14:45

10.

Milja Smoljan

Utorak 12:15-13:00

11.

Zdenka Pavlović

Črtvrtak 13:50-14:35

12.

Kristina Planinić

Srijeda 14:55-15:40

13.

Ivanka Musa

Četvrtak 8:20-9:05

14.

Zdravka Martinac

Srijeda 9:25-10:10

15.

Dragana Krasić

Petak 8:20-9:05