Knjižnica

Prostor knjižnice u našoj školi iznosi cca 25 m2. U knjižnici je uposlen nastavnica hrvatskog jezika Ivanka Martinović.

Knjižnica broji 7.751 knjigu, od toga:

-Beletristike: 6.954

-Stručne knjige: 631

Na polici br. 1 nalazi se 995 naslova koji nisu obuhvaćeni nastavnim planom i programom, ali su sačuvani radi njegovanja kulturne baštine i prošlosti Osnovne škole u Brotnju.

Na policama br. 2 i 5 nalaze se lektire od I. do IX. razreda a djelomično su stručno obrađene i upisane u inventarnu knjigu.

Na polici br. 4 je knjižna građa razvrstana po glavnim tablicama, a glavne tablice čine brojevi koji predstavljaju razradu naučnih disciplina i stručnih oblasti razvrstanih u deset osnovnih skupina.

Cjelokupan rad školske knjižnice odvija se uobičajenim, detaljno isplaniranim tijekom, ali sve u jednoj prostoriji.

Ukupno ima 552. upisana čitatelja.

Knjižna građa je razvrstana po razredima i glavnim tablicama UDK.

Knjiga inventara i knjige čitatelja se valjano bilježe. Knjižna građa je sistematizirana,.

Izgled knjižnice je poboljšan i uređen, kako od vizualnih efekata, tako i od sistematičnog pregleda knjižne građe. Vizualni dojam je postignut različitim plakatima koji su izrađivani od strane učenika Osnovne škole Čitluk. Nastavnik je uveo pozitivne promjene, polazeći od uređenja same knjižnice, lakšeg pristupa knjižnoj građi te uvođenje sofisticiranije opreme u knjižnicu.

Knjižnica radi puno radno vrijeme.

Uredila: Ivanka Martinović