Evidenciski list – brojevno stanje učenika

BROJČANO STANJE RAZREDA, ODJELA I UČENIKA – UKUPAN PREGLED ŠKOLE ZA 2016/2017 GODINU

 

Muških

Ženskih

Svega

Centralna škola

379

438

817

Područne škole

65

59

124

Ukupno

444

497

941

CENTRALNA ŠKOLA ČITLUK

Razred

Broj učenika

Strani jezik koji se uči u razredu

Muških

Ženskih

Svega

I.

30

40

70

II.

32

39

71

engleski jezik

III.

20

46

66

engleski jezik

IV.

39

32

71

engleski jezik

V.

41

33

74

engleski jezik

VI.

59

71

130

engleski jezik

VII.

67

77

144

engleski jezik

talijanski i njemački

VIII.

67

68

135

engleski jezik

talijanski i njemački

IX.

24

32

56

engleski jezik

talijanski jezik

U K U P N O

379

438

817

prosjek 24,02

 

PODRUČNA ŠKOLA GRADNIĆI

Razred

Odjel

Broj učenika

Napomena

Muških

Ženskih

Svega

I.

a

1

2

3

Kombinirani I. IV.

Danijela Dropulić

II.

a

5

0

5

Kombinirani II. III. V.

Marija Primorac

III.

a

2

2

4

Kombinirani II. III. V.

Marija Primorac

IV.

a

3

6

9

Kombinirani I. IV.

Danijela Dropulić

V.

a

3

4

7

Kombinirani II. III. V.

Marija Primorac

U K U P N O

14

14

28

2 učiteljice

 

PODRUČNA ŠKOLA KREHIN GRADAC

Razred

Odjel

Broj učenika

Napomena

Muških

Ženskih

Svega

I.

a

5

1

6

Kombinirani I. III.

Ilijana Bulić

II.

a

0

0

0

III.

a

3

3

6

Kombinirani I. III.

Ilijana Bulić

IV.

a

4

4

8

Kombinirani IV. V.

Ana Marija Vlaho

V.

a

5

3

8

Kombinirani IV. V.

Ana Marija Vlaho

U K U P N O

17

11

28

2 učiteljice

 

PODRUČNA ŠKOLA SLUŽANJ

Razred

Odjel

Broj učenika

Napomena

Muških

Ženskih

Svega

I.

a

3

2

5

Kombinirani I. II.

Danijela Turudić

II.

a

4

1

5

Kombinirani I. II.

Danijela Turudić

III.

a

4

4

Kombinirani III. IV. V.

Ivana Lukić

IV.

a

2

1

3

Kombinirani III. IV. V.

Ivana Lukić

V.

a

1

2

3

Kombinirani III. IV. V.

Ivana Lukić

U K U P N O

10

10

20

2 učiteljice

 

PODRUČNA ŠKOLA BILETIĆ POLJE

Razred

Odjel

Broj učenika

Napomena

Muških

Ženskih

Svega

I.

a

2

5

7

Kombinirani I.II.III.V.

Antonija Zovko

II.

a

2

0

2

Kombinirani I.II.III.V.

Antonija Zovko

III.

a

1

0

1

Kombinirani I.II.III.V.

Antonija Zovko

IV.

a

V.

a

4

0

4

Kombinirani I.II.III.V.

Antonija Zovko

U K U P N O

9

5

14

1 učiteljica

 

PODRUČNA ŠKOLA DOBRO SELO

Razred

Odjel

Broj učenika

Napomena

Muških

Ženskih

Svega

I.

a

2

0

2

Kombinirani I.III.IV.V

Kata Šatavanja

II.

a

0

0

0

III.

a

0

5

5

Kombinirani I.III.IV.V

Kata Šatavanja

IV.

a

2

0

2

Kombinirani I.III.IV.V

Kata Šatavanja

V.

a

2

2

4

Kombinirani I.III.IV.V

Kata Šatavanja

U K U P N O

6

7

13

1 učiteljica