IZVRSTAN USPJEH NAŠIH UČENICA NA VJERONAUČNOJ OLIMPIJADI 2018

U subotu, 10.veljače 2018.godine,  završeno je županijsko natjecanje u okviru Vjeronaučne olimpijade 2018. Našu školu veoma uspješno predstavljale su učenice Mirjam Šarac (9.b), Ivana Bošnjak (9.b), Martina Lesko (8.a) i Monika Živković (9.b), te njihov mentor i vjeroučitelj Željko Bušić. Prvo mjesto u Županiji dijele s OŠ fra Petra Bakule, a na razini  FBiH  zauzele […]

Pročitajte više


Analiza uspijeha na kraju I. polugodišta 2017.2018. školske godine

U GRAFIČKIM I TABELARNIM PRIKAZIMA ANALIZIRAN JE USPJEH UČENIKA PREDMETNE NASTAVE U UČENJU I VLADANJU NA KRAJU I. POLUGODIŠTA   Nedovoljnih po nastavnicima 17.-18. graf Nedovoljnih po razredima 17.-18. graf Neopravdanih po razredima 17.-18. graf Oodličnih po nastavnicima 17.- 18. graf Grafički prikaz uspjeha 17.-18. graf Pregled uspjeha po nastavnicima 17.-18. Pregled uspjeha po predmetima […]

Pročitajte više