IGROM DO ČITANJA I PISANJA

Kultura čitanja je trajni cilj i zadatak Osnovne škole. Razvijanjem ljubavi prema čitanju potiču se radne i čitalačke navike, obogaćuje se rječnik, izgrađuje kultura govora, te se presudno utječe na formiranje pravilnog i pozitivnog svjetonazora učenika. Shodno tome u II. razredu realiziran je  projekt  Igrom do čitanja i pisanja pod nazivom „Vesela abeceda“ U projektu  […]

Pročitajte više